Kuntavaalit 2021

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Säkylän Kokoomuksen kuntavaaliohjelmaan. Kannattaa avata ohjelma oikeasta alakulmasta Full screen eli koko ruudun näkymäksi. Meillä kokoomuslaisilla on #SydänSäkylässä.

https://issuu.com/mediakumppanit/docs/2021_s_kyl_n_kokoomus_kuntavaaliohjelma_fin?fbclid=IwAR1u3DB_5MfvSp2QzKmMvbP42orVOjb2uu4Gpy10e3N3GXVrPFZ_3LGfOtI

Ehdokkaamme kuntavaaleissa 2021:

Aalto Kari, rovasti

Olen eläkkeellä oleva Laitilan kirkkoherra ja lääninrovasti.  Perheeseemme kuuluu vaimo, joka toimii arkistonhoitajana sekä kuusi lasta perheineen.  Lapsenlapsia meillä on 11.

Olemme paluumuuttaneet Säkylään kymmenisen vuotta sitten.  Toimin aikoinaan Säkylän kirkkoherrana vuosina 1983-1987.  Säkylä on mielestäni hyvä asuinkunta.  Suostuin ehdokkaaksi, koska haluan olla kehittämässä Säkylää yhä paremmaksi paikaksi olla ja elää vanhoille, työikäisille, nuorille ja lapsille.

Haluan olla omalta osaltani luomassa mahdollisuuksia hyvään yhteistyöhön ja yhteishenkeen.  Hyvä yhteistyökyky mahdollistaa vaikeidenkin asioiden käsittelyn ja päätöksenteon.  On tärkeää, että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi ennen päätöksen tekemistä.

Säkylällä on kaikki mahdollisuudet onnistua myös tulevaisuudessa.  Täällä on vireä elinkeinoelämä, Porin Prikaati, hyvä terveyskeskus, aktiiviset kylät, hyvä koululaitos, upea luonto, loistavat vapaa-ajan viettomahdollisuudet ja paljon muuta onnelliseen elämään tarvittavaa.

Korona-aika korostaa lähiympäristön merkitystä elämässämme.  Vietämme tällä hetkellä paljon aikaa kotona ja lähimpien seurassa.  On aika pohtia, miten me voimme olla rakentamassa omaa elinpiiriämme viihtyisämmäksi.  Miten voimme muokata palveluverkostoamme paremmaksi?  Mitä odotamme Säkylän kunnalta?

Työssäni olen kohdannut erilaisia ihmisiä monenlaisissa elämäntilanteissa.  Haluan antaa kokemukseni käyttöön luodaksemme Säkylästä Ihmisläheisen kotikunnan.  Kuntamme mainetta on parannettava, jotta saisimme uusia asukkaita ja yrityksiä Säkylään. 

Motto: Säkylä on Satakunnan helmi.

Antikainen Päivi, vastaava työterveyshoitaja

Olen 42-vuotias, sydämeltäni sinivihreä paljasjalkainen säkyläläinen, jonka juuret ovat tiukasti Säkylän maaperässä. Edes Turussa vietetyt opiskeluvuodet eivät heikentäneet rakkauttani kotiseutuun, päinvastoin. Opiskeluiden jälkeen oli helppoa ja luontevaa palata kotiseudulle, enkä voisi kuvitella parempaa kasvupaikkaa myöskään 6- ja 8-vuotiaille lapsilleni. Olen koulutukseltani terveyden- ja sairaanhoitaja YAMK ja työskennellyt lähes 20 vuotta sosiaali- ja terveysalalla niin perustyössä, esimiestyössä kuin suunnittelu-, kehittämis- ja laatutehtävissäkin. Tällä hetkellä työskentelen esimiestehtävissä vastaavana työterveyshoitajana Terveystalossa Säkylän, Euran, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan alueilla. Vapaa-aikaani vietän lasten ja koiran kanssa touhuten ja ulkoillen, liikkuen lenkkipoluilla ja metsissä, kutoen tai sormet mullassa puutarhassa.

Olen lähtöisin Iso-Vimmasta tehtaiden kupeesta ja Lännen teollisuusalueen tehtaat (erityisesti silloinen Lännen Tehtaat ja Sucros) ovat olleet merkittävässä roolissa omassa elämässäni aina. Säkylän monipuolinen yritystoiminta ja korkea työpaikkaomavaraisuus ovat tärkeitä tekijöitä kunnan menestykselle ja elinvoimaisuudelle. On tärkeää, että pidetään huolta jo olemassa olevien yritysten pysymisestä paikkakunnalla sekä varmistetaan Säkylän vetovoimaisuus, jotta myös uudet yritykset sijoittuisivat Säkylään.

Itselleni myös vihreät arvot ja kestävä kehitys ovat sydämen asioita. Meidän tulee omalla toiminnallamme ja päätöksillämme varmistaa niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen ja kulttuurinenkin kestävyys. Nämä seikat tulee huomioida myös kunnallisessa päätöksenteossa. Kertakäyttöisyydestä tulee siirtyä yhä enemmän kohti kestävää kierto- ja jakamistaloutta. Meidän tulee myös varmistaa hyvät toimintaedellytykset mm. ruoan lähituotannolle. Vastuu ympäristöstä kuuluu meille kaikille ja meidän tulee yhdessä huolehtia siitä, että meidän arvokas kulttuurimaisemamme järvineen ja harjumaisemineen säilyy myös seuraaville sukupolville. Nautitaan luonnosta ja luonnon tarjoamista virkistysmahdollisuuksista luontoa kunnioittaen.

Mikä tärkeintä, meidän tulee huolehtia siitä, että Säkylässä asuu onnellisia kuntalaisia. Onnellisuus on eri ihmisille erilaisia asioita, mutta ennen kaikkea meidän on turvattava, että jokainen voi kokea olevansa turvassa, niin omassa kodissa, työpaikallaan, koulussa kuin päivähoidossakin. Meidän tulee tehdä töitä kaikenlaisen kiusaamisen estämiseksi ja ihmisten kokeman pahoinvoinnin ehkäisemiseksi. Tämän lisäksi tulee varmistaa, että kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää lähipalveluita myös tulevaisuudessa ja että kaiken ikäisille löytyy kunnasta mahdollisuuksia mielekkääseen harrastamiseen. Monipuolinen työkokemukseni sosiaali- ja terveysalalla antaa minulle hyvät taustat toimia kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Olen ollut mukana kunnallispolitiikassa vuodesta 2008 sekä valtuutettuna, kunnanhallituksen jäsenenä että perusturvalautakunnan varapuheenjohtajana. Meneillään olevan vaalikauden olen kuitenkin omasta halustani pysytellyt taustajoukoissa, kuitenkin koko ajan tiiviisti Säkylän Kokoomuksen toiminnassa mukana ollen ja kunnallispolitiikkaa seuraten. On tehtävä töitä sekä hyviä ja rohkeitakin päätöksiä, jotta kuntamme pysyy elinvoimaisena. Haluan olla mukana tekemässä Säkylästä meille kaikille hyvää paikkaa asua ja elää, ja siitä syystä olen taas pienen tauon jälkeen vahvasti mukana ja kantamassa korteni kekoon Säkylän elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Koska Sydämeni on Säkylässä.

Motto: Asioilla on tapana järjestyä.

Erkkilä Erika, tradenomi

Haavisto Kari, tuote-/tuotantopäällikkö

Huitu Pertti (sit.), eläkeläinen, metsänhoitaja

Olen viitisen vuotta sitten eläköitynyt metsänhoitaja. Yli 40-vuotisen työurani olen tehnyt yritysten viennin- ja kansainvälistymisen edistämisen parissa. Työskentelin Lännen Tehtaitten palveluksessa vajaat kymmenen vuotta.  Ulkomaankauppaliiton /Finpron (nykyisin Business Finland) toimitusjohtajana Helsingissä vierähti yli 13 v. Ulkomaantehtäviä Euroopassa ja Aasiassa on sittemmin kertynyt yhteensä saman verran Finpron, Ulkoministeriön ja Pohjoismaiden Ministerineuvoston palveluksessa. Tulen toimeen siis myös tärkeillä työkielillä.

Noina vuosina pääsin opastamaan ja ratkomaan satojen yritysten viennin käynnistämiseen ja kasvattamiseen liittyviä haasteita. Kokemukseni on käytettävissä, onhan Säkylässäkin vientiin suuntautuneita yrityksiä, mutta ennen kaikkea kasvavassa määrin potentiaalisia.

Aloitin työni syksyllä 1970 Säkylässä, ja siitä lähtien myös ulkomaanjaksojen ajan se on ollut kotipaikkani. Perheeseeni kuuluu puolisoni, eläkkeellä oleva lukion lehtori sekä kaksi aikuista poikaa perheineen. Ihania lastenlapsia meillä on kolme.

Monipuolinen elinkeinorakenne on kiistatta tärkeimpiä Säkylän vahvuuksista. Tästä huolehtiminen on toiminnallisissa tavoitteissani erittäin korkealla. Säkylän työpaikkaomavaraisuus on korkea (v 2018  112,5 %). Työpaikkojen määrä ylittää siis selvästi kunnassamme asuvan työllisen työvoiman määrän. Säkylä on ansioitunut vuosikausia Satakunnan pienimmällä työttömyydellä. Kannatan lämpimästi erityisen elinvoimatyöryhmän kokoamista. Mielestäni sen on ensisijaisesti huolehdittava täällä jo olevien yritysten ja yrittäjien kasvun ja kehittymisen edellytyksistä, pitovoimaa on tosi tärkeä tukea. Täällä menestyvien yritysten tarinalla on vahvaa vetovoimaa myös uusien yritysten harkitessa sijoituspaikkaansa. Innovaatiot vetävät puoleensa innovaatioita.

Lähiseudun yliopistot ja korkeakoulut (Turku, Pori, Rauma, Huittinen) ovat vahva voimavara myös kotiseutumme yritysten tukemiseen. Sen opiskelijat ja tutkimusresurssit ovat aina käytettävissä, on sitten kyse harjoitteluista, opinnäytetöistä tai tuotekehityshankkeista. Haluan kannustaa yrityksiämme paljon nykyistä tiiviimpään kanssakäymiseen. Uskon sillä olevan positiivisia sivuvaikutuksia myös ammattiin valmistuneiden hakeutumiseen pysyviksi asukkaiksi.

Ikääntyvien asiat ovat minulle tosi tärkeitä, ja haluan toiminnallani pitää niitä ratkaisukeskeisesti esillä. Muutaman vuoden omaishoitajuus on antanut asioihin omakohtaisesti arkikokemusten tuomaa osaamista. Tehtäväni Säkylän-Köyliön seniorien puheenjohtajana avaa konkreettisesti näkymiä ikäihmisten todelliseen tilanteeseen. Ikääntyvien asumista kotonaan tulee tukea myös kodinhoitopalveluilla, asumisen tulee olla esteetöntä, turvallista ja palvelujen helposti saatavilla. Omaishoitajien usein näkymätön työ ansaitsee kaiken mahdollisen tuen. Vanhusten parissa tehtävä vapaaehtois- ja harrastustoiminta on erittäin arvokasta. Säkylän Ikääntyvien neuvostoa on rohkaistava aktiivisiin toimenpiteisiin uusien käytäntöjen kehittämiseksi ja epäkohtien korjaamiseen.

Vuosien mittaan minulle on kertynyt runsaasti luottamustehtäviä. Olen toiminut jo opiskeluaikana oman tiedekuntajärjestöni puheenjohtajana, ja olen edelleen metsänhoitajakurssini isäntä. Yli 40 vuotta olen ollut aktiivisesti mukana Rotary-järjestössä, ja maanpuolustuksen saralla harrastus on vienyt aikanaan Reserviupseeriliiton varapuheenjohtajaksi. Sotilasarvoni on reservin kapteeni. Matkan varrella on kertynyt hallitusjäsenyyksiä Suomen Vientiluotossa, lukuisissa kauppayhdistyksissä, muutamassa säätiössä, taloyhtiössä samoin kuin tilintarkastajuus  SYP:ssa (nyk. Nordea). Uskallankin sanoa, että verkostoituminen sekä yhteistyöhakuisuus ja –kyky ovat vahvuuksiani.

Näen seutumme matkailussa valtavan potentiaalin. On harmillista, että monista hyvistä kehityshankkeista huolimatta ei ole syntynyt kestävää, vetovoimaista ylikunnallista yhteistyöverkkoa, jonka tuloksena voitaisiin matkailijoille tarjota selkeitä houkuttelevia paketteja. Kaipaan myös tarinaa, johon kiteytyisi omintakeisesti juuri omalle seudullemme tyypilliset matkailuvahvuudet, eri vuodenaikoina.

Katismaan palveluista on jo muodostunut käsite. Talviuintikeskuksena se on noussut Lounais-Suomen suosituimpien joukkoon.  Kesäiset aktiviteetit ovat omaa luokkaansa. Saunarakennus on ollut tosi aktiivisessa käytössä, mutta kunto on päässyt pahasti rapistumaan. Tilat ovat auttamattoman pienet suuriin käyttäjämääriin nähden. Rakennuksen pikainen perusremontti ja laajennus ovat välttämättömiä. Tavoitteeksi on asetettava kokonaan uusi saunarakennus.

Säkylä-Köyliön seurakunta on minulle rakas. Meneillään on toinen kausi kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenenä sekä kiinteistötyöryhmän puheenjohtajana.

Säkylän lukio on pärjännyt loistavasti. Ikäluokkien pienentyessä ja koulujen välisen kilpailun kiristyessä on huolehdittava pontevasti, että oman lukiomme vetovoimaisuus entisestään paranee. Kurssitarjonnan monipuolisuutta kehittämällä ja erikoistumalla vahvistetaan kilpailukykyä.

Motto: Palveleva Säkylä - Ajassa - Asukkaitaan varten.

Ilomäki Juha, kiinteistönhoitaja

Isotalo-Ojala Marianne, maatalousyrittäjä

Olen 49-vuotias maatalousyrittäjä. Perheeseeni kuuluu 18-vuotias tekstiiliartesaaniksi opiskeleva tytär Rosa ja aviomies Reima.

Työskentelen Reiman kanssa hänen kotitilallaan Vuorenmaassa. Tänä keväänä meille tuli täyteen 15 vuotta maatalousyrittäjyyttä. Näihin vuosiin on sisältynyt sekä ylä- että alamäkiä, kuten varmasti monessa muussakin yritystoiminnassa. Työ on ollut välillä todella raskasta sekä henkisesti että fyysisesti, vaikka on kuinka täydellisesti ja oikea-aikaisesti tehty kevättyöt, niin luontoäiti voi päättää toisin eikä annakaan satoa syksyllä. Sinnikkäästi sisukkuudella, huolellisella taloudenhoidolla sekä varautumalla näistäkin pettymyksistä on vielä toistaiseksi selviydytty. Olemme jo 10. sukupolvi Ojalan tilalla, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1726 saakka. Arvostan ja kunnioitan todella paljon edellisten sukupolvien tekemää työtä tilamme sekä suomalaisen maatalouden eteen, ilman heitä meillä ei olisi tätä työpaikkaamme nyt. Olen kiitollinen, että saan olla mukana jatkamassa Ojalan tilan tarinaa. Tilamme päätuotantosuunta on siipikarjalihantuotanto. Lisäksi viljelemme tärkkelysperunaa sekä vehnää ja kauraa.

Minulle yksi tärkeimmistä asioista on puhdas kotimainen ja lähellä tuotettu ruoka. Viimeinen vuosi on korostanut, miten tärkeää on pitää ruuantuotannon omavaraisuusaste riittävänä. Pandemia on haavoittanut yhteiskuntaamme monella sektorilla. Kriisitilanteessa ruuan saannin turvaaminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä asioista. Ruuan omavaraisuusaste on Suomessa korkea ja laajan kotimaisen elintarviketuotannon ansiosta meidän ei tarvitse pelätä, että ruoka loppuu kauppojen hyllyiltä. Riittävällä ruuan omavaraisuudella yhteiskuntamme pysyy hengissä ja jaksamme uurastaa pandemian haavojen parantamisen eteen, kuten isovanhempamme ovat sotavuosien jälkeen jaksaneet jälleenrakentaa Suomea.

Onneksemme Satakunta on ruoka-aitta ja Säkylä ruokamaakunnan sydän. Säkylässä ja naapurikunnissa on elintarviketeollisuutta, jotka jatkojalostavat maakunnassa tuotettuja raaka-aineita. Säkylän kunnan pitää jatkossakin tehdä aktiivisesti yhteistyötä, kannustaa ja puolustaa alkutuotantoa ja elintarviketeollisuutta, jotka ovat merkittäviä työllistäjiä sekä suoraan että välillisesti. Kunnan pitää myös huolehtia puhtaasta, Suomen parhaasta pohjavedestämme.

Vapaa-ajallani harrastan monipuolista liikuntaa ja ulkoilua, johon meillä Säkylässä on todella loistavat mahdollisuudet. Harjumaisemissa löytyy monipuolisia reittejä kävelyyn, pyöräilyyn, hiihtoon tai retkeilyyn. Lisäksi yritän olla aktiivisesti mukana, kun omalla kotikylällä jotain järjestetään. Talkooporukassa toimiminen on mukavaa vastapainoa työlle. Yhdessä tekeminen, yhteistyö ja yhteisöllisyys pitää kylät ja koko kunnan viihtyisänä, virkeänä ja elinvoimaisena.

Jaakkola Anne, elintarviketyöntekijä

Jaspa Marjo, toiminnanjohtaja

Motto: Elämä on ihmisen parasta aikaa.

Juva Anu, projektipäällikkö, FT

Olen kasvanut Säkylän kirkon juurella ja muuttanut kolme vuotta sitten takaisin, nyt Köyliön puolelle. Tässä välissä elelin Turun seudulla ja Turussa, hankin tutkijan koulutuksen, toimin monipuolisissa työtehtävissä ja maatilanemäntänäkin parikymmentä vuotta. Yritystoiminnan eri puolet, kulttuurikenttä laaja-alaisesti sekä esimerkiksi matkailu ovat tulleet tutuiksi.

Mielestäni Säkylä on oivallinen paikka elää. Parannettavaa löytyy aina, ja myös kuntien välinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä edellyttää jatkuvaa hereillä oloa. Meidän on löydettävä keinot niin vireän yritysilmapiirin kuin laadukkaiden peruspalvelujenkin ylläpitoon ja kehittämiseen. Lisäksi pitää synnyttää tai nostaa esille vielä jotakin aivan erityistä, joka erottaa meidät muista vastaavista kunnista. Mahdollisuuksia meillä on, esimerkiksi elintarviketuotannossa.

Pyrin kotikuntani poliittiseksi päättäjäksi, koska olen luonteeltani kehittäjä ja uskon, että kokemukseni työtehtävistä ja luottamustoimista on tuottanut hyvät eväät tehtävän hoitamiseen. Aiemmin olen toiminut kunnanvaltuustossa ja maakuntahallituksessa aktiivisena varajäsenenä, sosiaalilautakunnan varapuheenjohtajana ja vesilautakunnan jäsenenä sekä mm. Varsinais-Suomen taidetoimikunnassa ja kulttuuritoimikunnassa ja Turun AMK:n valtuuskunnassa.

Minulla on kaksi aikuista lasta, joille Säkylä on myös tärkeä. Meillä oli pitkään paitsi mummula, myös kakkosasunto täällä, joten hekin kokevat seudun omakseen ja käyvät täällä edelleen mielellään.

Pyhäjärvi on aina ollut isoisälleni, isälleni ja koko suvulleni sydämenasia. Itselleni onkin ollut suuri ilo saada viime vuosina olla mukana muutamassa täkäläisessä kalatalousprojektissa. Paljon työtä on tehty järviemme hyväksi, katsotaan, että se jatkuu. Pyhäjärvi ja Köyliönjärvi ansaitsevat erityishuomiomme.

Motto: Selvitetään ennakkoluulottomasti - neuvotellaan rakentavasti - tehdään päätökset.

Kauppi Kullervo, myyjä, muusikko

Lindh Sami, suunnittelija

Olen alun perin tunturin kupeesta, nykyisin säkyläläistynyt ja täällä jo 17 vuotta perheeni kanssa asustanut. Perheeseeni kuuluu vaimon lisäksi lukiolaistytär ja kohta alakoulun viimeistä vetelevä poika. Perheen ja työn parissa viettämäni ajan lisäksi minut tapaa todennäköisemmin jostain lähialueelta juoksulenkiltä tai sitten rakkaan partioharrastukseni parista lasten ja nuorten kanssa toimimasta luonnon keskellä.

Peruskoulutukseltani olen sairaanhoitaja ja työurani suurimman osan täällä Harjun kupeessa Puolustusvoimilla kenttäsairaanhoitajana tehnyt. Nykyisin työpaikkani on Tampereella Puolustusvoimien Järjestelmäkeskuksessa järjestelmäsuunnittelijana. Hetkeäkään en ole ajatellut työn perässä muuttaa sinne, koska sydän on jo jäänyt Säkylään!

Kolmatta kertaa kuntavaaleissa mukana ja mukava nähdä paljon uusia ehdokkaita ympäri puoluekentän, jokainen kunta kaipaa kokemuksen rinnalle tuoreita ajatuksia ja uusia ihmisiä yhteisten asioiden äärelle.

Kuntavaalit ovat vaaleistamme tärkeimmät. Niissä valitaan ne päättäjät, jotka tekevät kouriintuntuvimmin meidän jokaisen arkiseen elämään vaikuttavia päätöksiä. Koulut, sosiaali- ja terveydenhuolto, elinvoima, kaavoitus ja lukuisat muut arjen mahdollistajat kuuluvat kuntien toimenkuvaan. Siksi päättäjiksi tarvitaan ihmisiä, joita kiinnostaa oman kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi ja onnellisuus.

Mistä rakennuspalikoista tämä hyvinvointi ja onnellisuus sitten koostuu? Hämärien ismien ja ideologioiden viitekehyksessä kai voisi sanoa, että psykofyysissosiaalistaloudellisesta menestyksestä. Maalaisjärjellä tiivistäen ehkä kuitenkin siitä, että lompakossa on muutakin kuin hämähäkin seittejä, kuntalaisille on riittävät palvelut elämisen eri vaiheissa, virikkeitä on tarjolla siten, ettei kaikkea tarvitse hakea ”isolta kirkolta” ja ympärillä on muutakin kuin asfalttia.

Minusta Säkylässä elämisen perusrakenneosat ovat hyvin kohdallaan: työttömyys on alhainen, vauvasta vaariin on palveluja omasta takaa ja laatukin on hyvä, vireä yhteisö järjestää tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia ja ainutlaatuinen harjuluonto on lähellä.

Perusrakenneosat eivät kuitenkaan säily, jos tulevina vuosina ei erilaisissa ulkoa ja sisältä tulevissa paineissa muisteta, että kaiken perustana on toimiva ja vireä talous. Jotta pysymme yhä onnellisina säkyläläisinä, on kaikin keinoin turvattava yritysten toimintaedellytykset, kannustettava uusia yrityksiä asettumaan kotikuntaamme ja houkuteltava samalla yrityksille työvoimaksi uusia, kohta onnellisia säkyläläisiä!

Peltonen Jani, toimitusjohtaja

Ruokoski Torsti, toimitusjohtaja

Saarinen Martta, sairaanhoitaja

Olen 29-vuotias sairaanhoitaja. Elämä on kuljettanut Säkylästä Turkuun ja sieltä Lapin tuntureiden äärelle. Kotikonnuille palanneena haluan kantaa korteni kekoon ja auttaa kuntaa ja kuntalaisia kehittymään parempaa huomista ajatellen.

Kunnan pitää taata palvelut kaiken ikäisille kuntalaisille. Erityisesti minulle lähellä sydäntä ovat lapset ja nuoret. Heidän äänensä ja näkemyksensä tulisi saada paremmin kuuluviin kuntatasolla. Lapsille ja nuorille pitää taata turvallinen kouluympäristö. Esimerkiksi huomion arvoinen asia on oppivelvollisuuden nouseminen 18 ikävuoteen. On huomioitava että kulkuyhteydet kouluihin on saatavilla ja ne sujuvat.

Säkylän kunnassa on laaja-alaisesti mahdollisuuksia harrastaa ja näin tulee olla tulevaisuudessakin. Tähän tilanteeseen ei kuitenkaan tulisi tyytyä, vaan tulisi elää ajan hermolla ja kehittää, jotta meille kaikille löytyy mieluinen tapa harrastaa ja liikkua.

Terveyspalveluiden osalta ei tule mennä siitä missä aita on matalin, ollaan rohkeasti kuntatasolla tehokkain ja toimivin terveyskeskus. Kuntalaisille pitää taata tarvittavat terveyspalvelut nyt ja tulevaisuudessa.

Yrittäjyys on Säkylässä iso tekijä, tätä tulee vaalia seuraavan vaalikauden aikana. Säkylässä on tilaa niin uudelle ja pienelle, kuin isolle ja vanhallekin yritykselle. Kunnan vahva yrittäjäpohja luo mainetta, työpaikkoja sekä veto-/pitovoimaa kuntaan.

Luonto on suomalaiselle tärkeä, niin myös säkyläläiselle. Pidetään monipuolisesta ympäristöstämme, järvistä, harjusta sekä maalaismaisemasta huolta tulevia sukupolviakin varten.

Motto: Meidän tulee uudistaa ja uudistua, tehdään se yhdessä.

Salo-Kimppa Susanna (sit.), yrittäjä, KTM

Motto: Kaikista ei tarvitse pitää, mutta kaikkia on rakastettava.

Vähän erikoinen mottoni kertoo siitä, miten suhtaudun elämään. Teen intohimoisesti kaikkea, mihin ryhdyn, on sitten kyse äitiydestä, yrittäjyydestä, kulttuurin tuottamisesta, kuntavaikuttamisesta.. Ajattelen, tunnen, teen, mitä sydän sanoo enkä halua ketään muitakaan kahlita valmiisiin ajatusmalleihin. Tunne ja järki yhdistyvät minussa yleensä toista kuuntelevaksi persoonaksi ja toimin ajatuksenani saada asioita tapahtumaan.

Äiti-Susanna

Olen neljän tyttären omistautuva ja onnellinen äiti. Sain kaksi ensimmäistä lastani opiskellessani vielä Helsingin kauppakorkeakoulussa. Kaikkien sen aikaisten standardien vastaisesti olin pitkään valmistumiseni jälkeen akateeminen kotiäiti, koska koin lasteni hoitamisen itse minulle tärkeäksi. Perheen ehdoilla teimme myös päätöksen paluusta kotiseudulle 16 vuoden muualla asumisen jälkeen. Kotona asuu tyttäristä vielä yksi lukiolainen ja yksi alakoululainen.

Yrittäjä-Susanna

Olen yrittäjäperheen tyttärenä nähnyt läheltä yrittäjyyden kaikki puolet, eikä harhakuvitelmia siis ollut ryhtyessäni mieheni kanssa itse yrittäjiksi. Korona-aikana monet riskit ovat konkretisoituneet, mutta silti uskomme yrittämisen mahdollisuuksiin Säkylästä käsin. Säkylässä on uskallettu panostaa liiketoimintajohtajaan, minkä koen aktiivisen yrittäjäyhdistyksen lisäksi täydentävän hienosti paikallisen yrityskentän palveluita.

Tuottaja-Susanna

Olen toistakymmentä vuotta toiminut Tuiskulan Kesäteatterin tuottajana ja sen myötä kolmannen sektorin toiminta, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja yhdessä tekemisen mahdollisuudet ovat tulleet minulle hyvin tutuiksi. Uskon vahvasti Säkylän kylien elinvoimaan ja sitä kautta näen kunnan päätöksenteon seurausten näkyvän merkittävästi koko kunnan houkuttelevuudessa. Elävät ja elinvoimaiset kylät ovat kaikin tavoin kunnan vahvuus, ja koen tämän kaksisuuntaisen vuorovaikutussuhteen hyvin tärkeänä. Kuntalaiset elävät kylissä ja kunnan pitää toimia palvellakseen kuntalaisia.

Kuntavaikuttaja-Susanna

Lähtiessäni neljä vuotta sitten sitoutumattomana Kokoomuksen ehdokkaaksi koin ehdokkuuden tavallaan velvollisuudekseni ja lupasin toimia omana itsenäni, omilla ajatuksillani, omista lähtökohdistani. Nyt neljä vuotta myöhemmin voin ajatella pystyneeni näin toimimaankin. Päädyttyäni kunnanvaltuuston puheenjohtajistoon olen päässyt näköalapaikalle kunnanhallituksen pöydän ääreen ja koen pystyneeni siellä vaikuttamaankin.

Itselleni luonteenomaisesti olen tarttunut tärkeiksi kokemiini asioihin ja paneutunut niihin terrierimäisesti ja pelkäämättä. Se, että kaikki ajamani asiat eivät ole päässeet maaliin, on seurausta demokratiasta, mikä kuuluu kunnalliseen päätöksentekoon. Kuulun niihin valtuutettuihin, jotka eivät pidä sanasta ’ryhmäkuri’. Ajattelen, että Säkylän kokoisessa kunnassa pitää pystyä ensisijaisesti yhteistyöhön yli puoluerajojen ja puoluepolitikoinnin pitää loppua vaaleihin.

Silmiä avaavaa on ollut luottamustoimen intensiivisyys ja kuormittavuuskin ajoittain. Aikoinani ollessani tarkastuslautakunnan jäsenenä mietin jo, että jokaiselle kuntalaiselle avautuisi päätöksentekokulttuuri selkeämmin, jos kunnallinen luottamustoimi olisi ikään kuin kansalaisvelvollisuus. Päätöksenteon taustalla on niin paljon ratkaisuihin vaikuttavia puolia ja taustatyötä, joka ei mitenkään näy kuntalaisille.

Suurimmat saavutukseni ja samalla kirpeimmät pettymyksen kokemukseni koin heti valtuustokauden alussa, kun valtatie 12 remontin logistisiin Ristolan alueen liikennejärjestelyihin lähdin luullen voivani saada paikallisten toimijoiden ja risteävän liikenteen tarpeet kuuluviin. Suorilla yhteydenotoilla silloiseen valtionvarainministeriin ja paikallisiin kansanedustajiin Säkylä sai miljoonan lisämäärärahan alueen liikennejärjestelyiden ja yrityskentän toimintaedellytysten kehittämiseen. Tämän rahoituksen kohdalla kunnallista edunvalvontaa ei haluttu hoitaa ja rahoituksen annettiin sulautua osaksi vajavaista valtatieremonttibudjettia.

Tämän vaalikauden kipeimpiä ja työllistävimpiä asioita on ollut terveyskeskuksemme vaikea tilanne. Asiantuntijuutta, rohkeutta ja uskoa tarvitaan vielä paljon tilanteen tervehdyttämiseksi, mutta tällä hetkellä valoisiakin merkkejä on nähtävissä. Terveyskeskuksen tilanne on opettanut sen, että luottamushenkilöiden vastuulla on vaatia päätöksentekonsa pohjaksi riittävät tiedot ja käydä rohkeasti keskustelua viranhaltijoiden ja kunnan työntekijöiden kanssa. Itse en ole tyytynyt ajatusmalliin, että kunnallisessa päätöksenteossa olisi asioita, jotka eivät luottamushenkilöille kuulu. Ilman keskustelua tiedot jäävät pintapuolisiksi ja päätökset vaille pohjaa.

Kouluverkkoasia on varmasti seuraavankin valtuuston asialistalla ja tässä kohdin kuntapäättäjien on mietittävä, tehdäänkö rohkeita ratkaisuja uskoen Säkylän kunnan valoisaan tulevaisuuteen vai sammutellaanko valoja alistuen itseään ruokkiviin ennusteisiin. Tämä on myös vahvasti kuntalaisten yhdenvertaisuuteen vaikuttava asia, jonka puolustamiseen en väsy. Esittäessäni karttaharjoituksia kouluverkkoasiassa kunnan eri osien elinvoimaisuus ajatuksenani olen tullut lehtienkin palstoilla nimetyksi ’nurkkapatrioottina’. Maailmani on kuitenkin Tuiskulaa suurempi ja uskon siihen tosiasiaan, että on koko kunnan etu pitää kaikki sen elävät kylät edelleenkin elinkelpoisina. Näin tehden kaikki voittavat. Kuntataloudessa on erittäin lyhytnäköistä ajatella esimerkiksi kouluja sulkemalla pystyttävän suuriin säästöihin. Lasten ja nuorten erityistarpeet ovat koulumaailmassa yhä kasvava ongelma, ja siksi yhden kustannuspaikan säästö siirtyy vain suurempana toisen toimialan alle ongelmien saadessa suuremmat mittasuhteet.

Ehkä siksi, että olen kierrokseni maailmalla tehnyt, näen kuntamme mahdollisuudet valtavan positiivisina. Sijaintimme, kokomme, työllisyystilanteemme, yrityskenttämme, luontoarvojemme, alkutuotantomme, kotiseutuhenkisyytemme mahdollistavat meille täällä hyvän elämän, ja kuntamme ja kuntalaistemme edunvalvonta on tässä ajassa ensiarvoisen tärkeää. Juuri nyt erityisen akuuttina koen pohjavesiemme suojelun ja edunvalvonnan tarpeen. Tässä asiassa seudullinen yhteistyö ja keskustelu on pidettävä käynnissä, jottei omia luontoarvojamme päästä meidän siihen reagoimatta vahingoittamaan.

Olen ollut siitä onnellisessa asemassa, että kuluneella valtuustokaudella kuntalaiset ovat pitäneet minuun runsaasti yhteyttä, ja koen voineeni välittää viestiä eteenpäin päätöksenteon pöytiin. Toivon avoimuuden päätöksenteossa kuitenkin vastaisuudessa kasvavan ja keskustelevamman kulttuurin olevan tulevaisuuden normi Säkylää koskevissa päätöksissä. Kuntalaisille se olisi voitto. Kanssavaltuutettuja arvostan tietäen jokaisen olevan luottamustoimessaan uskoen tekevänsä hyvää kuntalaisten parhaaksi. Demokratia on sitä, että vaikka olemme asioista eri mieltä, voimme keskustelemalla tehdä kuntalaisia mahdollisimman hyvin palvelevia ratkaisuja.

Sorri Krista, yliopisto-opettaja

Haluan parantaa erityisesti lasten ja nuorten asemaa yhteiskunnassamme. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus harrastaa ja saada hyvä peruskoulutus. Nuorilla pitää myös olla mahdollisuus vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Näin pystymme vähentämään nuorten syrjäytymistä ja mahdollistamme kaikille eväät hyvään elämään.

Toinen edellytys hyvälle elämälle on työ, jonka palkalla tulee toimeen. Siksi tulen tekemään parhaani, jotta yritystoiminta on mielekästä juuri Säkylässä.

Emme kuitenkaan saa unohtaa ikääntyviä. Heilläkin pitää olla mahdollisuus hyvään elämään – turvallisuuteen, sosiaalisiin suhteisiin.

Motto: Kuntaa kehitetään rakentavalla yhteistyöllä.

Torkkeli Mikko, maatalousyrittäjä

Tuomola Merja, oppisopimuskoordinaattori/ ammatillinen opettaja ja opinto-ohjaaja, yritysneuvoja

Koulutukseltani olen kotitalousopettaja, kasvatustieteen maisteri, opinto-ohjaaja ja yritysneuvoja. Työurani olen toiminut ammatillisen koulutuksen eri tehtävissä lehtorina, opinto-ohjaajana ja oppisopimuskoordinaattorina.

Olen ennen kaikkea vaimo, äiti ja mamma, mutta myös aktiivinen ammatillisen koulutuksen kehittäjä ja toimija.  Säkylään muutin Porin ja Harjavallan kautta 1985 ja tänne myös jäin perheeni kanssa. Olen asunut Säkylässä yli 35 vuotta. Sydän on säkyläläinen ja täällä ovat myös perheeni sydän. Kotoisin olen Forssasta ja opiskellut Jyväskylässä. Kolmesta lapsestani kahdella on perhe Säkylässä. Nuorin tytöistäni asuu Jyväskylässä, mutta käy usein vierailulla perheen ja ystävien luona täällä. Mieheni on tehnyt pitkän työuran armeijan eri tehtävissä.

Tällä hetkellä toimin sosiaali- ja terveysalan yritysten parissa ja tiiviissä yhteistyössä alan opiskelijoiden ja työnantajien kanssa. Satakuntalainen yrityselämä onkin hyvin tuttua.  Erityisesti oppisopimuskoulutuksen asiat ovat lähellä sydäntäni ja yritysten työvoiman saanti. Nuorten mahdollisuudet saada työtä jo opiskelunsa aikana, helpottavat ammatillisten asioiden omaksumista ja sijoittumista alan työtehtäviin valmistumisen jälkeen.

Säkylässä toivon voivani vaikuttaa lasten ja heidän perheittensä hyvinvointiin kuntalaisina. Nuorten koulutusmahdollisuuksien parantaminen ja tiedon lisääminen eri vaihtoehdoista ovat ydinkysymyksiä. Lukion elinvoimaisuus on tärkeä asia alueen nuorille. Nuorten on mahdollista löytää lähialueelta sopivia opiskelu- ja työpaikkoja.

Lapsiperheillä tulee olla turvallinen ja yhteistyökykyinen, moniammatillinen ja toimiva verkosto läheltä asuinympäristöään. Palvelut on turvattava Säkylässä ja myös huolehdittava yritysten mahdollisuudesta työllistää. Isovanhempien tulee pystyä asumaan ja liikkumaan lähellä perheitään, myös heille on turvattava alueelliset, lähellä olevat palvelut.

Säkylä ainutlaatuinen luonto ja järviseutu ovat merkittäviä matkailuvaltteja. Pidetään yhdessä luonnosta huolta.

Motto: Rohkeasti kohti tulevaa ja uusia haasteita.

Virtanen Jouni, yrittäjä

Minä olen 32-vuotias sinivihreä säkyläläinen yrittäjä, jolle vihreät arvot ympäristö, luonto ja ilmaston muutoksen kitkeminen ovat tärkeitä. Mikään muutos ei ole kestävää kehitystä, jos toimiva talous ei ole kunnossa. Kestävä kehityshän muodostuu kolmesta peruspilarista: ekologisesta kestävyydestä, taloudellisesta kestävyydestä sekä sosiaalisesta ja kulttuurillisesta kestävyydestä. Kaikkien kolmen osa-alueen on oltava kunnossa, jotta elämä olisi kestävällä pohjalla.

Millainen lapsuus sinulla on ollut?

Onnellinen lapsuus. Ystäviä oli paljon siihen aikaan Karhusuon ja Iso-Vimman alueella ja tekemistä riitti. Nykyään ne sen ajan ystävät ovat edelleen ystäviäni ja luovat omia uriaan eri puolilla Suomea. Alue oli hyvin eloisa siihen aikaan. Lapsena jo pääsin ensikosketukseen tekniikan ja prosessien parissa, kun kävin välillä koulun jälkeen auttamassa isääni Sokeritehtaalla varastohommissa.

Mitä harrastat?

Ennen olin intohimoinen jääkiekon pelaaja, mutta vammat päättivät sen uran. Nykyään suunnittelen erilaisia koneita ja laitteita lähinnä harrastuksena ja pelaan golfia aina, kun mahdollista. Politiikka on myös harrastus, mutta suhtaudun siihen hyvin intohimoisesti.

Mitä yrityselämään kuuluu?

Erilaisten sairastelujen takia olen siirtynyt taka-alalle kaikissa yrityksissäni ja työskentelen niissä lähinnä tuotteiden kehittämisen ja hallitustyöskentelyn parissa.

Mitä unelmia sinulla on?

Unelmia on monia, mutta jos mietin isoa kuvaa niin suurin unelma on jättää taakseen puhtaampi, ystävällisempi ja kestävämpi Suomi täältä lähtiessäni. Lähitulevaisuuden suuri unelma on luoda hyvinvoiva ja onnellinen Säkylä.

Mitä #onnellinenkuntalainen sinulle tarkoittaa?

Se tarkoittaa sitä, että kuntalainen voi hyvin henkisesti ja fyysisesti. Hänellä on talous kunnossa ja hän saa elää vapaasti, koska kunnan yritykset ja palvelut ovat kestävällä pohjalla.

Haluatko sanoa jotain muuta?

Vanha sanonta, että ”täytyy käydä kaukana, nähdäkseen lähelle” pitää paikkansa. Olen asunut eri puolilla Suomea ja nähnyt eri paikkakuntien hyvät ja huonot puolet ja vertaillut niitä Säkylään. Nykyään tiedän tasan tarkasti, miten saamme luotua kaikin puolin paremman Säkylän.

Motto: Do. Or do not. There Is No Try.