Mahdollisuus mielekkääseen harrastustoimintaan pitää hyödyntää

16.3.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut avustushaun kunnille ”Harrastamisen Suomen mallin” toteuttamiseen lukuvuonna 2021-2022. Jaossa on 14,5 miljoonaa euroa, millä tuetaan lasten ja nuorten maksutonta harrastamista koulupäivän yhteydessä.  Ilahduttavaa on, että täällä kertaa avustusta voi hakea myös kohtuullisiin kuljetuskustannuksiin, silloin kun lasten ja nuorten harrastusta ei voida järjestää koulun tiloissa.  Tämä on hyvä muutos, mitä Säkylän kunnassakin pitää hyödyntää.

”Harrastamisen Suomen mallissa” päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimintojen yhteistyö.  Vuoden 2020 koululaiskyselyn, siis harrastustoiveista, ei Säkylän kunnan lasten ja nuorten vastauksia löydy, ehkäpä hiihtolomaviikolla 8 tehdystä uudesta kyselystä sitten jo löytyykin. Ilahduttavaa on kuitenkin kyselystä löytyvä tieto, että vastaajista (joita oli lähes 200 000), 80 prosentilla oli jo mieluisa harrastus. On kuitenkin muistettava, että harrastamattomuus ja kaverijoukosta pois jättäytyminen altistaa usein kiusaamiselle.

Perusopetuslain 29 §:n, lukiolain 21 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 28 §:n nojalla oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kuitenkin kiusaaminen on jatkuvasti otsikoissa, ja olemme päässeet valitettavasti iltapäivälehdistön uutisiin, kun tarkastellaan prosenttiosuutta 8. ja 9.luokan oppilaista, joita on kiusattu vähintään kerran viikossa. Säkylässä 11 % oppilaista tässä ikäluokassa kokee kiusaamista kerran viikossa. Jokainen prosentti on liikaa ja jokainen uusi toimintamalli on otettava käyttöön, mikäli se on mahdollista.

Me kokoomuslaiset kuntavaaliehdokkaat edellytämme, että Säkylän sivistystoimessa ollaan tällä kertaa hereillä, ja hankerahoitusta haetaan. Hakuaika on lyhyt (päättyy huhtikuun puolivälissä). Toivomme myös avointa ja ajantasaista viestintää, miten hakemus etenee, miten hankerahoitusta aikanaan käytetään ja mitä vaikutuksia sillä on säkyläläisten lasten ja nuorten hyvinvointiin. Olemme osaltamme valmiit antamaan panoksemme hankkeeseen tarvittavilta osin – ehkä Säkylässä olisi aika perustaa ”hankenyrkki” virkavastuulla toimivien viranhaltijoiden tueksi.

 

Sydän Säkylässä, Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat

Kari Aalto, Päivi Antikainen, Erika Erkkilä, Kari Haavisto, Pertti Huitu (sit.), Juha Ilomäki, Marianne Isotalo-Ojala, Anne Jaakkola, Marjo Jaspa, Anu Juva, Kullervo Kauppi, Sami Lindh, Jani Peltonen, Torsti Ruokoski, Martta Saarinen, Susanna Salo-Kimppa (sit.), Krista Sorri, Mikko Torkkeli, Merja Tuomoa ja Jouni Virtanen